Home početak materjali države kontakti

 

Firma Panda Comimpex Srl. je bila ustanovljena godine 1982 kao trgovac na debelo odpadnog železa, metalov i regularne robe. U prvih godinama radi kao povezava među italijanskega i ex jugoslavskega trga, a brzo je povečala svoj krug na sve države vzhodne Evrope. U godini 1993 poveča se asortiman nudene robe, i to sa nudenjem šipkastog legiranog čelika, limova, nosačev, cjevi, pločica i ingotov.

U dugima godinama prisutnosti na tržištu, je izpostavila dugoročne stike sa firmama koje rade na zemljištu bivše Jugoslavije i surađiva sa ljevaonicama, železarnicama i primarnimi firmami specijaliziranimi u prerađivanju odpadnih metala v cjeli Evropi.