Home početak materjali države kontakti

 

Panda Comimpex Srl. surađiva najviše sa državama vzhodne evrope i hvala dugogodišnjim poznavanjem povezuje te države sa Evropskimi tvornicami. Panda Comimpex radi sa firmama iz više država, Italije, Njemačke, Avstrije, Slovenije, Hrvatske, Madžarske, Bosne-Hercegovine, Srbje, Makedonije, Slovaške, Ceške Rep., Romunije, Belgije i Holandske.